Contactmomenten

Contactmomenten

Een goed contact met de ouders stellen we zeer op prijs. Voor schooltijd, in de drukte van het binnenkomen, is niet het beste moment voor een gesprek over uw kind.
U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw zoon of dochter.

Daarnaast zijn de volgende momenten gepland:

 • In week 36 zijn er kennismakingsspreekuren.
 • Op 21 november ontvangen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 het eerste rapport. Alle ouders worden uitgenodigd voor het spreekuur n.a.v. dat rapport. Dat spreekuur is gepland in week 48. Ook de ouders van de leerlingen van de groepen 1 en 2 kunnen door de leerkrachten worden uitgenodigd.
  De ouders van de BSO-kinderen worden ook uitgenodigd.
 • Op 14 februari ontvangen de ouders van de kinderen van de groepen 8 het advies t.b.v. het voortgezet onderwijs. In de week van 19 februari zijn er gesprekken n.a.v. dat advies.
 • In de week van 12 maart worden de ouders van de groepen 3 t/m 8 met hun zoon of dochter uitgenodigd om het tweede rapport te bekijken en te bespreken. Er zijn ook spreekuren in de groepen 1 en 2.
 • In week 25 en 26 is er een afsluitspreekuur voor de ouders van de groepen 1 t/m 7. Er is tevens een spreekuur voor de ouders van de BSO-kinderen.
 • Op 11 juli ontvangen de ouders van de groepen 1 t/m 7 het jaarboek met daarin het rapport van hun kind (groep 3-7), foto’s, tekeningen, plakopdrachten, werkbladen etc. Groep 8 ontvangt het jaarboek op de afscheidsavond.
 • Tijdens de speciale groepsdagen ontvangt u informatie over de groep van uw kind en bent u in de gelegenheid de groep te bezoeken. De groepsdagen zijn als volgt gepland:
 • de BSO-groepen: de week van 19 maart
 • de groepen van de hele dagopvang: de week van 25 september
 • de peuterspeelzaalgroepen: de week van 25 september
 • de groepen 1 en de groepen 2: de periode 12 februari – 23 februari
 • de groepen 3 en de groepen 4: periode 5 februari – 16 februari
 • de groepen 6, de groepen 7 en de groepen 8: periode 9 april– 20 april
Share Button