Voortgezet onderwijs

Naar het voortgezet onderwijs

In de groepen 8 moeten de ouders, samen met hun kinderen, een keuze maken voor het vervolgonderwijs. Wij zullen daarover op 14 februari 2018 schriftelijk adviseren. Dat kiezen en adviseren zijn moeilijke zaken.
Bij het adviseren gebruiken we vooral de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en onze indrukken over de mogelijkheden en de inzet van het kind. Met dat advies kunnen ouders hun kinderen inschrijven bij een school voor voortgezet onderwijs. De adviesgesprekken vinden plaats in de week van 19 februari 2018.
De eindtoets (IEP) wordt afgenomen op 17 en 18 april 2018.

Het schooladvies is leidend voor de inschrijving bij een school voor voortgezet onderwijs.
Als de uitslag van de eindtoets lager is dan het advies, veranderen we het advies niet.
Is de uitslag hoger, dan wordt het advies heroverwogen.

Van scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen we folders met informatie en uitnodigingen voor open dagen.
We zullen die tijdig aan de ouders doorgeven. Daarnaast is er op 20 november 2017 een speciale scholenmarkt voor de ouders van de groepen 8 in De Polderpoort. Vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs zullen daarbij aanwezig zijn.

De uitstroom van de leerlingen van de groepen 8 in het schooljaar 2016-2017 was als volgt:

Aantal schoolverlaters: 36

Type onderwijs Aantal leerlingen
praktijkonderwijs 3
vmbo basisberoepsgericht 4
vmbo kaderberoepsgericht 6
vmbo kaderberoepsgericht/mavo 1
mavo 3
mavo/havo 3
havo 9
havo/vwo 4
vwo 3

De afscheidsavond voor de groepen 8 is gepland op 10 juli 2018.

Share Button