Voortgezet onderwijs

Naar het voortgezet onderwijs

In de groepen 8 moeten de ouders, samen met hun kinderen, een keuze maken voor het vervolgonderwijs. Wij zullen daarover in februari 2020 schriftelijk adviseren. Dat kiezen en adviseren zijn moeilijke zaken.
Bij het adviseren gebruiken we vooral de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en onze indrukken over de mogelijkheden en de inzet van het kind. Met dat advies kunnen ouders hun kinderen inschrijven bij een school voor voortgezet onderwijs. De adviesgesprekken vinden plaats in de week van 17 februari 2020.
De eindtoets (IEP) wordt afgenomen op 15 en 16 april 2020.

Het schooladvies is leidend voor de inschrijving bij een school voor voortgezet onderwijs.
Als de uitslag van de eindtoets lager is dan het advies, veranderen we het advies niet.
Is de uitslag hoger, dan wordt het advies heroverwogen.

Van scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen we folders met informatie en uitnodigingen voor open dagen.
We zullen die tijdig aan de ouders doorgeven. Daarnaast is er op 21 november 2019 een speciale scholenmarkt voor de ouders van de groepen 8 in De Polderpoort. Vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs zullen daarbij aanwezig zijn.

De uitstroom van de leerlingen van de groepen 8 in het schooljaar 2018-2019 was als volgt:

Aantal schoolverlaters: 53

Type onderwijs Aantal leerlingen
praktijkonderwijs 2
vmbo basisberoepsgericht 6
vmbo bbl/kbl 4
vmbo kaderberoepsgericht 4
vmbo kaderberoepsgericht/mavo 2
mavo 10
mavo/havo 9
havo 6
havo/vwo 5
vwo 5

De afscheidsavond voor de groepen 8 is gepland op 14 juli 2020.

Share Button