Contactmomenten

Contactmomenten

Tijdens het brengen en halen vindt er tussen de pedagogisch medewerker en ouder een overdracht plaats. U kunt als ouder bijzonderheden doorgeven aan de pedagogisch medewerker. Tevens kan de pedagogisch medewerker bijzonderheden aan u doorgeven.

Tijdens de speciale groepsdagen ontvangt u informatie over de groep van uw kind en bent u in de gelegenheid de groep te bezoeken.

De groepsdagen zijn als volgt gepland:

  • de groepen van de BSO: van 19 tot en met 23 maart.
Share Button