IKC Prins Willem-Alexander

Volgsysteem

Het team werkt met het volgsysteem SCOL. Ieder jaar vullen de medewerkers de SCOL observatie in, waarin er gekeken wordt naar het welbevinden van het kind.
Pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben één keer per jaar gezamenlijk overleg over de SCOL observaties. Naar aanleiding van de observaties worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek kan plaats vinden met pedagogisch medewerker en leerkracht of met de pedagogisch medewerker.

Share Button
 • Twitter

 • Contact

  Kindcentrum Prins Willem Alexander
  info@kindcentrumpwa.nl
  www.kindcentrumpwa.nl

  adres 
  Gansfoortstraat 1-3-5
  3132 EM Vlaardingen
  Tel. 010 – 434 14 14

  ziekmelden (voor 08:30 uur)
  Tel. 010 – 232 71 50

  buitenschoolse opvang
  Tel. 06 – 505 963 11