Enquete invullen over lezen

De groepen 5 tot en met 8 maken deze weken allemaal een vragenlijst: de Monitor van de Bibliotheek op School. Deze vragenlijst maken zij onder begeleiding, op de laptop of tablet. De leerlingen vullen vragen in die te maken hebben met lezen op school en thuis en over hun leesvoorkeur. Ook maken zij vragen over hoe zij naar informatie zoeken. De vragenlijsten worden allemaal anoniem gemaakt.
Met de informatie die dit oplevert kunnen we de meningen van de leerlingen door de jaren heen met elkaar vergelijken en ook inspelen op bepaalde zaken door hier bijvoorbeeld extra lessen in aan te bieden.

Share Button