IKC Prins Willem-Alexander

KIJK

De pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van de kinderen tot 2 jaar in de groep aan de hand van het kindvolgsysteem ‘KIJK’. Zo kunnen zij een (dreigende) ontwikkelingsachterstand signaleren en hierop inspelen door gericht activiteiten aan te bieden.

BOSOS

De ontwikkeling van de kinderen vanaf 2 jaar wordt in de groep gevolgd door de pedagogisch medewerkers aan de hand van het kindvolgsysteem ‘BOSOS’.
Zo kunnen de pedagogisch medewerkers een dreigende ontwikkelingsachterstand bij een kind tijdig signaleren en hierop inspelen door gerichte activiteiten aan te bieden.

Share Button
 • Twitter

 • Contact

  Kindcentrum Prins Willem Alexander
  info@kindcentrumpwa.nl
  www.kindcentrumpwa.nl

  adres 
  Gansfoortstraat 1-3-5
  3132 EM Vlaardingen
  Tel. 010 – 434 14 14

  ziekmelden (voor 08:30 uur)
  Tel. 010 – 232 71 50

  buitenschoolse opvang
  Tel. 06 – 505 963 11