IKC raad

IKC-raad

De directeur van het kindcentrum voert namens het bestuur van Un1ek overleg met de IKC-raad. De raad houdt zich bezig met beleidszaken betreffende het kindcentrum en heeft een adviserende taak en voor tal van zaken is zijn goedkeuring nodig. (Voorbeelden: het kindcentrumplan (de plannen van het kindcentrum voor de komende jaren t.a.v. organisatie en inhoud van onderwijs en opvang en de mogelijke verbetering daarvan)/de kindcentrumgids/sponsoring/ouderparticipatie). De raad bestaat uit acht personen: vier vertegenwoordigers vanuit het team van medewerkers en vier ouders.

Die ouders zijn:
• mevrouw Ellen Cleiren
• mevrouw Inka Bergen
• meneer Rolf Bleeker
• meneer Jasper Riksen

De medewerkers zijn:
• meneer Marcel Gommers
• mevrouw Laura Klootwijk
• mevrouw Sylvia Luimes
• mevrouw Cécile Timmermans

De vier ouders zijn door de andere ouders gekozen. Voor de ouders kan de oudergeleding een aanspreekpunt zijn als het gaat om algemene kindcentrumzaken.
U kunt de IKC-raad benaderen middels de mail. Het mailadres is ikcraad@kindcentrumpwa.nl

Share Button