IKC Prins Willem-Alexander

Missie

De partners in Integraal Kindcentrum Prins Willem Alexander verbinden onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning. Alle medewerkers bieden een veilige, taalrijke en stimulerende omgeving voor kinderen. Kinderen krijgen zo de kans om, met een breed scala aan media en binnen- en buitenschoolse activiteiten, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

Visie

Het uitgangspunt van het kindcentrum is dat ouders en kinderen, professionals en de samenleving behoefte hebben aan:

 • waarden: identiteit; betrokkenheid; hoge verwachtingen; sociale competenties; kwaliteit en vertrouwen.
 • innovatie: nieuwe manieren om te leren; passend onderwijs; levensecht (betekenisvol) leren; een onderzoekende houding; creativiteit en mediawijsheid.
 • kennis- en cultuuroverdracht: educatieve samenhang; heldere structuren; doorgaande leerlijnen; hoge doelen; uitstekende zorgfaciliteiten; een uitdagende en stimulerende omgeving; een goed geoutilleerde, toegankelijke en neutrale bibliotheek.
 • communicatie: openheid; duidelijke communicatielijnen; helder taalgebruik; respectvol en actief burgerschap dienend.
Share Button
 • Twitter

 • Contact

  Kindcentrum Prins Willem Alexander
  info@kindcentrumpwa.nl
  www.kindcentrumpwa.nl

  adres 
  Gansfoortstraat 1-3-5
  3132 EM Vlaardingen
  Tel. 010 – 434 14 14

  ziekmelden (voor 08:30 uur)
  Tel. 010 – 232 71 50

  buitenschoolse opvang
  Tel. 06 – 505 963 11