IKC Prins Willem-Alexander

Ondersteuningsteam

Kindcentrumbreed is er een driewekelijks zorgoverleg. Daar worden zorgen rondom kinderen in een breder verband besproken.

Naast de leden van het zorgteam (de clustermanagers) zijn daarbij ook aanwezig de heer Arno Martha (medewerker van het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’), de directeur van het kindcentrum en Marieke de Jong, gezinsspecialist. De schoolverpleegkundige wordt op verzoek uitgenodigd.

Op verzoek kunnen ook vertegenwoordigers van Veilig Thuis, instanties voor Jeugdzorg, schuldhulpverlening, Minters, Stichting MEE, Careyn, Leerplicht etc. betrokken worden. Doelen zijn: adequate hulp bij zorg en sterke ondersteuning van gezinnen. De betreffende ouders worden standaard uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg.

Share Button
 • Twitter

 • Contact

  Kindcentrum Prins Willem Alexander
  info@kindcentrumpwa.nl
  www.kindcentrumpwa.nl

  adres 
  Gansfoortstraat 1-3-5
  3132 EM Vlaardingen
  Tel. 010 – 434 14 14

  ziekmelden (voor 08:30 uur)
  Tel. 010 – 232 71 50

  buitenschoolse opvang
  Tel. 06 – 505 963 11