Verlengde leertijd

Verlengde leertijd

Soms is het wenselijk om kinderen in een klein groepje nog eens extra te helpen, instructie te geven, iets af te laten maken of iets extra te oefenen.

In de groepen 1 t/m 4 is dat mogelijk van kwart voor twaalf tot kwart over twaalf. We spreken dan van ‘verlengde leertijd’.

Als dat betrekking heeft op uw zoon of dochter wordt u daarover geïnformeerd.

Share Button