Nieuwe medewerker ouderparticipatie

O u d e r k a m e r

Allerlei activiteiten zijn er voor ouders. Die werden georganiseerd door verschillende medewerkers. Dat is veranderd. Er is nu één medewerker ouderbetrokkenheid en –participatie, die alle activiteiten organiseert en begeleidt. Daar zijn we heel blij mee. Het is mevrouw Sameena Khan. We heten haar van harte welkom en wensen haar heel veel succes toe. De activiteiten voor ouders zijn te vinden op het welkomstbord bij binnenkomst en op de kalender.

Share Button