Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal 2-4

In de peuterspeelzaal speelt uw kind twee of vier* vaste koppeldagdelen per week met uitdagend speelgoed en met andere kinderen.

* Doelgroepkinderen bezoeken de peuterspeelzaal op vier dagdelen per week.

* Doelgroepkinderen zijn peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning. Dit zijn:
• kinderen waarvan ouders minder dan twee jaar voortgezet onderwijs hebben genoten, of
• kinderen die thuis overwegend (meer dan 50%) in aanraking komen met een andere taal dan het Nederlands, of
• kinderen die door het consultatiebureau zijn geïndiceerd als ‘risicokind’.

Deze kinderen bezoeken de peuterspeelzaal op vier vaste dagdelen per week. Eén van de ouders neemt verplicht deel aan de wekelijkse ouderbijeenkomsten in de ouderkamer die worden georganiseerd door Stichting Aanzet. Het doel van de ouderbijeenkomsten is om ouders te helpen bij het ondersteunen van hun kind in zijn/haar ontwikkeling.

De pedagogisch medewerkers organiseren ontwikkelingsgerichte activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Zij volgen de ontwikkeling van de kinderen in de groep aan de hand van het kindvolgsysteem ‘BOSOS’. Zo kunnen de pedagogisch medewerkers een dreigende ontwikkelingsachterstand bij een kind tijdig signaleren en hierop inspelen door gerichte activiteiten aan te bieden.

Peuters en kleuters spelen in Kindcentrum Prins Willem Alexander samen in de speelleerstraat. Zo verloopt de overgang naar de basisschool heel geleidelijk.

Voor al uw vragen over de plaatsing en de kosten voor de peuterspeelzaal, de hele dagopvang of buitenschoolse opvang of de tussenschoolse opvang kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling Planning & Plaatsing van Un1ek. Deze afdeling is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer 010 – 435 56 11 of per mail: plaatsing@un1ek.nl

U kunt natuurlijk ook een afspraak maken met onze clustermanager van de opvang Lolita Freire Gomez, via telefoonnummer 010 – 434 14 14 . U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in het kindcentrum.

Share Button