IKC Prins Willem-Alexander

Uk en Puk

De pedagogisch medewerkers werken vanuit het VVE programma ‘Uk en Puk’.
In iedere periode staat een ander thema centraal. Bij ieder thema horen gesprekjes, spelletjes, boekjes, liedjes, etc. Zo leren kinderen spelenderwijs nieuwe woorden. Ook is er aandacht voor voorbereidend rekenen, lezen en schrijven.
Uiteraard spelen de kinderen ook buiten of maken een uitstapje. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken in. Zij betrekken ook ouders bij het thema en de activiteiten.

‘LOGO 3000’

Samen met de onderwijsafdeling werken we met het project ‘LOGO 3000’. Het doel van dit project is dat jonge kinderen 3.000 extra woorden leren.
Tijdens speciale ouderbijeenkomsten leren ouders welke nieuwe woorden in een periode centraal staan.
Zij krijgen materialen, kleurplaten, woordkaarten en liedjes waarmee ze thuis spelenderwijs met hun kind kunnen oefenen. De aanpak en het materiaal voor ouders sluiten aan bij de activiteiten in de groepen.

 

Share Button
 • Twitter

 • Contact

  Kindcentrum Prins Willem Alexander
  info@kindcentrumpwa.nl
  www.kindcentrumpwa.nl

  adres 
  Gansfoortstraat 1-3-5
  3132 EM Vlaardingen
  Tel. 010 – 434 14 14

  ziekmelden (voor 08:30 uur)
  Tel. 010 – 232 71 50

  buitenschoolse opvang
  Tel. 06 – 505 963 11