IKC Prins Willem-Alexander

Voor- en vroegschoolse educatie

Alle kindcentra van UN1EK bieden voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De pedagogisch medewerkers organiseren activiteiten die, spelenderwijs en structureel, zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en competenties van kinderen zoals de:

 • spraak- en taalontwikkeling
 • cognitieve ontwikkeling
 • sociale en emotionele ontwikkeling
 • motorische ontwikkeling

Uk en Puk

De pedagogisch medewerkers werken vanuit het VVE programma ‘Uk en Puk’.
In iedere periode staat een ander thema centraal. Bij ieder thema horen gesprekjes, spelletjes, boekjes, liedjes, etc. Zo leren kinderen spelenderwijs nieuwe woorden. Ook is er aandacht voor voorbereidend rekenen, lezen en schrijven.
Uiteraard spelen de kinderen ook buiten of maken een uitstapje. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken in. Zij betrekken ook ouders bij het thema en de activiteiten.

Indicatie

Het CJG (consultatiebureau) kan een indicatie afgeven om duidelijk te maken dat er extra taalstimulering nodig is, waarna de kinderen twee dagdelen extra de peuterspeelzaal kunnen bezoeken.

 • Twitter

 • Contact

  Kindcentrum Prins Willem Alexander
  info@kindcentrumpwa.nl
  www.kindcentrumpwa.nl

  adres 
  Gansfoortstraat 1-3-5
  3132 EM Vlaardingen
  Tel. 010 – 434 14 14

  ziekmelden (voor 08:30 uur)
  Tel. 010 – 232 71 50

  buitenschoolse opvang
  Tel. 06 – 505 963 11