Ouderportaal

Het jonge kind

Het jonge kind

De eerste vier jaren van een kind zijn de belangrijkste voor zijn of haar ontwikkeling. In die jaren wordt het meeste van een heel mensenleven geleerd: draaien, kruipen, staan, lopen, woordjes, zinnen, boos en verdrietig zijn, eten, zindelijk worden etc.  
 
Bij de peuterspeelzaal en de hele dagopvang doen kinderen mee met ontwikkelingsgerichte activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De peuters spelen samen met de kleuters in de speelleerstraten in het kindcentrum. Zo verloopt de overgang naar het basisonderwijs heel geleidelijk.  
 
Bij de hele dagopvang, de peuterspeelzaal en de onderbouwgroepen van de basisschool worden de activiteiten veelal gekoppeld aan een thema. We gebruiken daarbij de methoden ‘Uk en Puk’ en ‘Schatkist’. Speciale poppen worden gebruikt om allerlei situaties te creëren waarbij taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling een rol spelen. 
Daarnaast wordt bij peuters en kleuters een speciaal thuis-woordenschatprogramma gebruikt, ‘Samen digiTAAL’.  
 
In de periode vlak voor een kind vier jaar wordt, worden de ouders uitgenodigd voor een speciale informatiebijeenkomst ‘Hoera, ik word 4!’  
De bijeenkomsten zijn op 23 september – 4 november – 16 december – 27 januari –  
24  februari – 31 maart – 12 mei – 16 juni

Informatie van UN1EK

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar bieden we verschillende opvangpakketten aan voor flexibele, ontwikkelingsgerichte hele dagopvang. U kunt hierbij kiezen voor opvang voor 52, 49 of 40 weken per jaar, maar u kunt ook kiezen voor andere vormen van opvang, zoals opvang voor om de week, flexibele opvang wanneer u een wisselend rooster heeft of verlengde dagopvang als u langere werkdagen heeft. Wilt u advies of heeft u een vraag? Onze Klantenservice helpt u graag. U kunt op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 13:00 uur contact opnemen met 010-4355611 (keuze 1) of een email sturen naar plaatsing@un1ek.nl.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?