Contactmomenten

Contactmomenten

Een goed contact met de ouders stellen we zeer op prijs. Voor schooltijd, in de drukte van het binnenkomen, is niet het beste moment voor een gesprek over uw kind.
U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw zoon of dochter.

Daarnaast zijn de volgende momenten gepland:

  • In september zijn de kennismaakweken. Er zijn speciale kennismakingsspreekuren en allerlei startactiviteiten.
  • In de periode 2-13 november worden alle ouders uitgenodigd voor een spreekuur, óók de ouders van de leerlingen van de groepen 1 en 2. De ouders van de BSO-kinderen worden ook uitgenodigd.
  • Op 10 februari ontvangen de ouders van de kinderen van de groepen 8 het advies t.b.v. het voortgezet onderwijs. In de week erna zijn er gesprekken n.a.v. dat advies.
  • In de periode van 25 januari-5 februari worden de ouders van de groepen 3 t/m 8 met hun zoon of dochter uitgenodigd om het eerste rapport te bekijken en te bespreken. Ook de ouders van de groepen 1 en 2 worden uitgenodigd.
  • In de periode 12-23 april worden alle ouders uitgenodigd voor een spreekuur, óók de ouders van de leerlingen van de groepen 1 en 2.
  • In de periode 5-15 juli zijn er afsluitspreekuren voor de ouders van de groepen 1 t/m 7, waarbij het jaarboek met daarin het tweede rapport (groep 3 t/m 7), foto’s, tekeningen, plakopdrachten, werkbladen etc. wordt meegegeven. Groep 8 ontvangt het jaarboek op de afscheidsavond.
  • Tijdens de speciale groepsdagen ontvangt u informatie over de groep van uw kind en bent u in de gelegenheid de groep te bezoeken. De groepsdagen vinden het hele jaar door plaats. U ontvangt tijdig informatie.

Het contact met de ouders vinden we uiterst belangrijk. Vanuit de groepen wordt u steeds geïnformeerd over andere contactmomenten.

Share Button