Contactmomenten

Contactmomenten

Een goed contact met de ouders stellen we zeer op prijs. Voor schooltijd, in de drukte van het binnenkomen, is niet het beste moment voor een gesprek over uw kind.
U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw zoon of dochter.

Daarnaast zijn de volgende momenten gepland:

  • Van 2 september t/m 18 oktober zijn de PWA Wereldweken. Er zijn allerlei start- en kennismakingsactiviteiten voor de kinderen en de ouders.
  • Op 25 november ontvangen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 het eerste rapport. Alle ouders worden daarna uitgenodigd voor het spreekuur n.a.v. dat rapport. Ook de ouders van de leerlingen van de groepen 1 en 2 kunnen door de leerkrachten worden uitgenodigd.
  • Op 12 februari ontvangen de ouders van de kinderen van de groepen 8 het advies t.b.v. het voortgezet onderwijs. In de week van 17 februari zijn er gesprekken n.a.v. dat advies.
  • In de periode van 9 – 20 maart worden de ouders van de groepen 3 t/m 8 met hun zoon of dochter uitgenodigd om het tweede rapport te bekijken en te bespreken. Ook de ouders van de groepen 1 en 2 worden uitgenodigd.
  • Eind juni/begin juli zijn er afsluitspreekuren voor de ouders van de groepen 1 t/m 7.
  • In de week van 13 juli ontvangen de ouders van de groepen 1 t/m 7 het jaarboek met daarin het rapport van hun kind (groep 3 t/m 7), foto’s, tekeningen, plakopdrachten, werkbladen etc. Groep 8 ontvangt het jaarboek op de afscheidsavond.
  • Tijdens de speciale groepsdagen ontvangt u informatie over de groep van uw kind en bent u in de gelegenheid de groep te bezoeken. De groepsdagen vinden het hele jaar door plaats. U ontvangt tijdig informatie.

Het contact met de ouders vinden we uiterst belangrijk. Vanuit de groepen wordt u steeds geïnformeerd over andere contactmomenten.

Share Button