Leerplicht

Leerplicht

Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Soms is het mogelijk om
buitengewoon verlof aan te vragen.
In de schoolgids die u bij downloads op onze website kunt vinden, staan de voorwaarden voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. In ieder geval dient u zich altijd te wenden tot de directeur.

Share Button