Methoden

Methoden

De Wet op het Basisonderwijs schrijft voor welke vakken er op school onderwezen moeten worden: taal, rekenen, tekenen, aardrijkskunde, enz. Wat er aan die vakken moet worden gedaan, is voor een deel ook voorgeschreven.
In zogenaamde kerndoelen wordt samengevat wat de inhoud van het onderwijs moet zijn. Veelal gebruiken we voor het bereiken van die doelen een methode. Een methode bestaat meestal uit een reeks materialen opklimmend in moeilijkheidsgraad, die horen bij de diverse groepen.

De belangrijkste methoden op onze school zijn:

  • ‘LOGO 3000’, ‘Sil op School’, ‘Veilig leren lezen’, ‘Estafette’, ‘Taalverhaal.nu’ en ‘Nieuwsbegrip XL’ (taal en lezen)
  • ‘Alles telt’ (rekenen en wiskunde)
  • ‘Pennenstreken-Blokschrift’ (schrijven)
  • ‘De Zaken’, ‘Topondernemers’, ‘Samsam’ en het educatief materiaal van Veilig Verkeer Nederland (wereldoriëntatie)
  • ‘Blits’ (studievaardigheden)
  • ‘Groove.me’ (Engelse taal)
  • ‘Kinderen en hun sociale talenten’ (sociaal-emotionele vorming)
  • ‘Laat maar zien’ (beeldende vakken)
  • ‘Zangexpress’ (muzikale vorming)

Techniek en wetenschap zijn speerpunten binnen het kindcentrum. Er is een technieklokaal ingericht. Petra Vink is de techniekcoördinator.
Met utdagende materialen, nieuwsgierig makende proefjes, interessante problemen, vakmensen vanuit allerlei beroepsgroepen en allerlei andere wonderlijke belevenissen willen we kinderen interesseren voor de fantastische wereld van techniek en wetenschap.

Share Button