Volgsysteem

Volgsysteem

Voor de registratie van leerlinggegevens en het bijhouden van de toetsresultaten gebruiken wij ParnasSys. Ook houden wij in dit systeem de gesprekken bij die met of over uw kind worden gevoerd. Voor jonge kinderen is BOSOS leidend. Daarnaast is er een registratiesysteem gericht op de leervakken (lezen, taal en rekenen) en hebben we gekozen voor een sociaal emotioneel volgsysteem. Dit heet SCOL. De Sociale Competentie Observatie Lijst is een leerlingvolgsysteem voor sociale competenties.

 

Share Button