Voortgezet onderwijs

Naar het voortgezet onderwijs

In de groepen 8 moeten de ouders, samen met hun kinderen, een keuze maken voor het vervolgonderwijs. Wij zullen daarover in februari 2021 schriftelijk adviseren. Dat kiezen en adviseren zijn moeilijke zaken.
Bij het adviseren gebruiken we vooral de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en onze indrukken over de mogelijkheden en de inzet van het kind. Met dat advies kunnen ouders hun kinderen inschrijven bij een school voor voortgezet onderwijs. De adviesgesprekken vinden plaats in de week van 17 februari 2021.
De Centrale Eindtoets (IEP) wordt afgenomen op 21 en 22 april 2021.

Het schooladvies is leidend voor de inschrijving bij een school voor voortgezet onderwijs.
Als de uitslag van de eindtoets lager is dan het advies, veranderen we het advies niet.
Is de uitslag hoger, dan wordt het advies heroverwogen.

Van scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen we folders met informatie en uitnodigingen voor open dagen.
We zullen die tijdig aan de ouders doorgeven. Daarnaast is er in november 2020 een speciale scholenmarkt voor de ouders van de groepen 8 in De Polderpoort in de Broekpolder. Alle scholen voor het voortgezet onderwijs uit de regio zullen zich daar presenteren.

De uitstroom van de leerlingen van de groepen 8 in het schooljaar 2019-2020 was als volgt:

Aantal schoolverlaters: 57

Type onderwijs Aantal leerlingen
praktijkonderwijs 3
vmbo basisberoepsgericht 4
vmbo basis-kaderberoepsgericht 6
vmbo kaderberoepsgericht 13
vmbo kaderberoepsgericht/mavo 7
mavo 7
mavo/havo 1
havo 9
havo/vwo 2
vwo 5

De afscheidsavond voor de groepen 8 is gepland op 13 juli 2021

Share Button