Nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen

Ouders, die instemmen met de uitgangspunten van de school kunnen hun kind aanmelden. Die aanmelding vindt plaats na een kennismakingsgesprek en een rondleiding door het kindcentrum. Inschrijving (plaatsing) is mogelijk indien er voldoende ruimte is in de betreffende groep. Kinderen die vier jaar oud zijn mogen worden toegelaten op de basisschool. We gaan er vanuit dat kinderen zindelijk zijn. Niet alleen vierjarigen zijn nieuwe leerlingen. Ook oudere kinderen kunnen worden aangemeld op onze school, bijvoorbeeld na een verhuizing. Informatie vanuit de vorige school moet zorgen voor een juiste aansluiting.

Kinderen, rechtstreeks afkomstig uit het buitenland, schrijven wij in principe niet in. Volgens een afspraak binnen de gemeente Vlaardingen worden zij verwezen naar het ‘neveninstroomproject De Globe’. Daar worden speciale taallessen gevolgd. Als de kinderen na verloop van tijd voldoen aan de plaatsingscriteria t.a.v. de Nederlandse taal, worden zij geplaatst op een reguliere basisschool.

Kinderen met een beperking zijn in principe welkom bij ons op school. Dit geldt dus ook voor kinderen met een indicatie betreffende toelaatbaarheid voor een REC (Regionaal Expertise Centrum). Echter de school heeft ook haar beperkingen. Een zorgvuldige afweging is dus noodzakelijk.

Share Button