BSO

BSO 4-13

Kindcentrum Prins Willem Alexander biedt voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
De buitenschoolse opvang bij kindcentrum Prins Willem Alexander is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar, voor en na schooltijd, op vrije dagen en in de schoolvakanties. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een gevarieerd en uitdagend aanbod aan activiteiten.
Voorop staat dat kinderen in hun vrije tijd samen kunnen spelen en ontspannen.

Share Button