Aan- en afmelden

Inschrijven

U kunt uw kind hier inschrijven voor tussenschoolse opvang. Let op; voor het inschrijven van de TSO moet u kiezen voor het registratieformulier opvang. Bij stap 3 kiest u voor buitenschoolse opvang om uw kind in te kunnen schrijven voor de TSO.  

Aan- en afmelden

Af-/aanmelden voor de TSO  kan ’s ochtends tot 08:45 uur via het ouderportaal van Kindplanner. U meldt uw kind af als u gebruik maakt van een abonnement en uw kind die dag niet naar de TSO komt. U meldt uw kind aan als u gebruik maakt van een strippenkaart en uw kind die dag naar de TSO komt. Let op: u kunt uw kind vanaf 2018 niet meer telefonisch aan- of afmelden.

Wijzigen of opzeggen

Via de knop ouderportaal kunt u de tussenschoolse opvang voor uw kind wijzigingen of opzeggen.

Hulp nodig?

Via de link https://un1ek.nl/veelgestelde-vragen/ vindt u veel gestelde vragen en antwoorden betreft het ouderportaal.

 

Share Button