Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Kindcentrum Prins Willem Alexander biedt ook buitenschoolse opvang. Voor en na schooltijd spelen de kinderen in de BSO groepsruimtes op de begane grond of de eerste verdieping. De kinderen kunnen meedoen met naschoolse activiteiten, bijvoorbeeld in het technieklokaal of in de middenruimte. Zij kunnen natuurlijk ook lekker buitenspelen op het schoolplein.

De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend van 07.00 tot 18.30 uur.
In de schoolvakanties is er vakantieopvang en op overige sluitingsdagen van school is er BSO-plusopvang.
De buitenschoolse opvang in het Kindcentrum voldoet aan strenge kwaliteit- en veiligheidseisen en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Voor de buitenschoolse opvang is het LRK nummer: 819445010.

Share Button