Contactmomenten

Contactmomenten

Tijdens het brengen en halen vindt er tussen de pedagogisch medewerker en ouder een overdracht plaats. U kunt als ouder bijzonderheden doorgeven aan de pedagogisch medewerker. Tevens kan de pedagogisch medewerker bijzonderheden aan u doorgeven.

Tijdens de speciale groepsdagen ontvangt u informatie over de groep van uw kind en bent u in de gelegenheid de groep te bezoeken.

Voor de datums van de groepsdagen zie onze folder.

Share Button