Volgsysteem

Volgsysteem

Het team werkt met het volgsysteem SCOL. Ieder jaar vullen de medewerkers de SCOL observatie in, waarin er gekeken wordt naar het welbevinden van het kind.
Pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben één keer per jaar gezamenlijk overleg over de SCOL observaties. Naar aanleiding van de observaties worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek kan plaats vinden met pedagogisch medewerker en leerkracht of met de pedagogisch medewerker.

Share Button