Hele dagopvang

Hele dagopvang

In het kindcentrum wordt hele dagopvang aangeboden.
Er zijn vier groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De groepsruimtes zijn modern en veilig ingericht. De kinderen kunnen buitenspelen op een omheinde schaduwrijke speelplaats. De hele dagopvang voldoet aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
De hele dagopvang is 52 weken per jaar geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur.*

* Nadere informatie over verlenging van de opvangtijden en opvangpakketten kunt u inwinnen bij Lolita Freire Gomez.

Binnen het kindcentrum kan hele dagopvang worden afgenomen voor 40 weken, dus zonder de schoolvakanties.

Het centraal pedagogisch beleid is uitgewerkt in een pedagogisch werkplan, dat u altijd kunt inzien. In de speelleerstraten kunnen kinderen gezamenlijk activiteiten ondernemen.
Zo kan het zijn dat de peuters van de hele dagopvang en/of peuterspeelzaal samen met de kleuters van de basisschool bezig zijn met het gezamenlijk thema in de speelleerstraat. In de speelleerstraat van de hele dagopvang worden vaak de ‘knutselactiviteiten’ gedaan, zoals verven, kleien en spelen met water en zand.

De pedagogisch medewerkers organiseren ontwikkelingsgerichte activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Zij volgen de ontwikkeling van de kinderen in de groep aan de hand van de kindvolgsysteem ‘BOSOS’.
Zo kunnen de pedagogisch medewerkers een dreigende ontwikkelingsachterstand bij een kind tijdig signaleren en hierop inspelen door gerichte activiteiten aan te bieden.

U kunt uw kind inschrijven vanaf het moment dat u weet dat u zwanger bent. Inschrijving en betaling verlopen via het servicebureau van Un1ek.
U kunt Kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst.
Op de website van Un1ek vindt u het inschrijfformulier en de tarievenlijst.

Voor al uw vragen over de plaatsing en de kosten voor de peuterspeelzaal, de hele dagopvang, buitenschoolse opvang of de tussenschoolse opvang kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling Planning & Plaatsing van Un1ek. Deze afdeling is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer 010 – 435 56 11 of per mail: info@Un1ek.nl.

U kunt natuurlijk ook een afspraak maken met onze clustermanager van de opvang Lolita Freire Gomez via telefoonnummer 010 – 434 14 14 .
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in het Kindcentrum.

Share Button