Volgsysteem

KIJK

De pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van de kinderen tot 2 jaar in de groep aan de hand van het kindvolgsysteem ‘KIJK’. Zo kunnen zij een (dreigende) ontwikkelingsachterstand signaleren en hierop inspelen door gericht activiteiten aan te bieden.

BOSOS

De ontwikkeling van de kinderen vanaf 2 jaar wordt in de groep gevolgd door de pedagogisch medewerkers aan de hand van het kindvolgsysteem ‘BOSOS’.
Zo kunnen de pedagogisch medewerkers een dreigende ontwikkelingsachterstand bij een kind tijdig signaleren en hierop inspelen door gerichte activiteiten aan te bieden.

Share Button