Aanmelden

Aanmelden

Ouders, die instemmen met de uitgangspunten van het kindcentrum kunnen hun kind aanmelden. Die aanmelding vindt plaats na een kennismakingsgesprek en een rondleiding door het kindcentrum. Inschrijving (plaatsing) is mogelijk indien er voldoende ruimte is in de betreffende groep. Kinderen die vier jaar oud zijn, mogen worden toegelaten op de basisschool. Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen maximaal vijf dagen komen om te wennen, Voor de kinderen die één van onze peuterspeelzalen bezoeken, regelen wij het kennismaken tijdens de peuterspeelzaaluren. We gaan er vanuit dat kinderen zindelijk zijn. Niet alleen vierjarigen zijn nieuwe leerlingen. Ook oudere kinderen kunnen worden aangemeld bij ons kindcentrum, bijvoorbeeld na een verhuizing. Informatie vanuit de vorige school moet zorgen voor een juiste aansluiting.

Kinderen vanaf zes jaar, rechtstreeks afkomstig uit het buitenland, schrijven wij in principe niet in. Volgens een afspraak binnen de gemeente Vlaardingen worden zij verwezen naar het “neveninstroomproject De Globe”. Daar worden speciale taallessen gevolgd.
Als de kinderen na verloop van tijd voldoen aan de plaatsingscriteria t.a.v. de Nederlandse taal, worden zij geplaatst op een reguliere basisschool.

Kinderen met een beperking zijn in principe welkom binnen ons kindcentrum. Dit geldt dus ook voor kinderen met een indicatie betreffende toelaatbaarheid voor een REC (Regionaal Expertise Centrum). Echter het kindcentrum heeft ook beperkingen.
Een zorgvuldige afweging is dus noodzakelijk.

Share Button