IKC-raad

IKC-raad

De directeur van het kindcentrum voert namens het bestuur van Un1ek overleg met de IKC-raad. De raad houdt zich bezig met beleidszaken betreffende het onderwijs en de opvang en heeft een adviserende taak en voor tal van zaken is zijn goedkeuring nodig. (Voorbeelden: het kindcentrumplan (de plannen van het kindcentrum voor de komende jaren t.a.v. organisatie en inhoud van onderwijs en opvang en de mogelijke verbetering daarvan)/de kindcentrumgids/sponsoring/ouderparticipatie). De raad bestaat uit acht personen: vier vertegenwoordigers vanuit het team van medewerkers (twee van de opvang en twee van het onderwijs) en vier ouders (twee vanuit de opvang en twee vanuit het onderwijs). In de IKC-raad zijn ook afgevaardigden van de OR-opvang vertegenwoordigd.

De leden zijn:

Vanuit de ouders:
• mevrouw Ellen Cleiren
• mevrouw Inka Bergen
• meneer Rolf Bleeker
• meneer Jasper Riksen

Vanuit de medewerkers:
• meneer Jeroen Booister
• mevrouw Laura Lievaart
• meneer Michel van Baggum-Penders
• mevrouw Cécile Timmermans

De vier ouders zijn door de andere ouders gekozen. Voor de ouders kan de oudergeleding een aanspreekpunt zijn als het gaat om algemene kindcentrumzaken. U kunt de leden van de raad uiteraard zelf aanspreken over onderwerpen of vragen stellen.
Het mailadres van de raad is ikcraad@kindcentrumpwa.nl.

Share Button