Ouderkamer

Ouderkamer

Ouders kunnen in de ouderkamer deelnemen aan een uitgebreid programma. Hiermee willen wij de betrokkenheid van ouders bij het kindcentrum vergroten. Ook buurt- en bewonersorganisaties doen actief mee om de leefbaarheid in de omgeving te vergroten.

Met informatiebrieven en via de website houden we u op de hoogte.

Wekelijks zijn er twee mogelijkheden om lessen Nederlandse taal te volgen, speciaal voor ouders die de taal niet of niet goed beheersen. De deelname is gratis. U bent van harte welkom!

Er zijn veel speciale bijeenkomsten voor de ouders van de kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken.

Een ouderinspiratieteam organiseert speciale activiteiten voor ouders en kinderen samen.

Sameena Khan is onze ouderkamerconsulent.

Share Button