Ouderkamer

Ouderkamer

Ouders kunnen in de ouderkamer deelnemen aan een uitgebreid activiteitenprogramma. Hiermee willen wij de betrokkenheid van ouders bij het kindcentrum vergroten. Ook buurtbewonersorganisaties doen actief mee om de leefbaarheid in de omgeving te vergroten.

Met informatiebrieven en via de website houden we u op de hoogte.

Maandelijks zijn er speciale bijeenkomsten voor de ouders van de kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken.

Share Button