Veiligheid

We willen de kinderen binnen het kindcentrum een veilige omgeving bieden. Waarden en normen staan hoog in ons vaandel. Respect is vanzelfsprekend. Beleefdheid en goede omgangsvormen zijn zaken die wij verwachten van kinderen en volwassenen.

Het welbevinden van kinderen vinden wij bijzonder belangrijk. Ook dit jaar zullen we weer gesprekken plannen met kinderen (leerkrachten kind), waarbij het functioneren en welbevinden wordt besproken.

Share Button