Gezinsspecialist

Gezinsspecialist

Er is een gezinsspecialist verbonden aan het kindcentrum. Dat is Monica Hartman. Zij houdt zich bezig met onder andere het gedrag en de opvoeding van kinderen thuis en binnen het kindcentrum.
Doel is om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de schoolcarrière van het kind.
Haar werk vergroot de kans om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren en aan te pakken. De gezinsspecialist, die tevens lid is van het sociale wijkteam, is er als u of de leerkracht zich zorgen maakt over het kind, als u vragen hebt over de opvoeding of over situaties die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van uw kind(eren). Indien nodig legt zij contacten met het Sociale Wijkteam waarbinnen een groot aantal organisaties samenwerkt.

Samen met u en de medewerkers wordt er gezocht naar mogelijkheden, die een positieve invloed hebben op het functioneren van uw kind. Mocht er specialistische of langdurige hulp nodig zijn, dan wordt de weg gewezen naar andere hulpverleners. Het hoeft niet om een groot probleem te gaan.
U wilt graag eens met iemand praten, of u wenst eenmalig advies of informatie. Voorbeelden:

  • uw kind maakt een trieste indruk
  • uw kind luistert niet en u hebt al van alles geprobeerd
  • uw kind heeft vaak ruzie
  • het lijkt wel of uw kind steeds drukker of steeds stiller wordt
  • u bevindt zich in een moeilijke situatie (echtscheiding / ziekte / schulden / overlijden / verhuizing /
    verslaving / criminaliteit etc.)
  • u hebt vragen en u weet niet bij wie u moet zijn
  • u voelt uzelf overbelast
  • u hebt moeite met de Nederlandse cultuur en/of gewoonten

Als u een gesprek wilt met de gezinsspecialist, kunt u een afspraak maken via Lolita Freire Gomez, Cynthia Visser, Henriëtte de Brabander of Marieke Wolgen. Een privacyreglement is van kracht.

Zonder toestemming van de ouders wordt er geen informatie aan het kindcentrum of aan derden gegeven. Monica Hartman is als gezinsspecialist lid van het ondersteuningsteam.

Monica Hartman is tevens de schakel met het Sociale Wijkteam, waarin alle hulpverlenende en adviserende organisaties binnen de wijk zich hebben verenigd.

Share Button