Ondersteuningsteam

Ondersteuningsteam

Kindcentrumbreed is er een driewekelijks zorgoverleg. Daar worden zorgen rondom kinderen in een breder verband besproken.

Naast de leden van het zorgteam (de clustermanagers) zijn daarbij ook aanwezig de heer Arno Martha (jeugdpsycholoog en medewerker van het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’), Yoshi Hartog en Hulya Gunduz, de gezinsspecialisten en de directeur van het kindcentrum.

Op verzoek kunnen ook vertegenwoordigers van Veilig Thuis, Jeugdzorg, schuldhulpverlening, Minters, Stichting MEE, Careyn, Leerplicht, de wijkagent etc. betrokken worden. Dat geldt ook voor de leerplichtambtenaar van de Gemeente Vlaardingen. Aan het kindcentrum is mevrouw Esther Winkelman als leerplichtambtenaar verbonden. De gezinsspecialist is tevens de schakel tussen het kindcentrum en het sociale wijkteam.

Doelen zijn: adequate hulp bij zorg en sterke ondersteuning van gezinnen. De betreffende ouders worden standaard uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg.

Share Button