Onderwijs dat past

Onderwijs dat past

Het Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, ‘Onderwijs dat past’ is een verband van meer dan 55 scholen in de regio. Het doel is: ‘Ieder kind passend onderwijs aanbieden, als het even kan op de reguliere school in de buurt’.

Samen met de scholen zorgt zij voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, gericht op een ononderbroken leerlijn voor ieder kind.

Het samenwerkingsverband wordt gedragen door de in de regio vertegenwoordigde schoolbesturen van alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Zij vormen de deelnemersraad van de organisatie. Tegelijk staat het samenwerkingsverband los van de individuele school of diens bestuur om zo haar onafhankelijke rol te vervullen.

Strategische doelen

  • We zorgen er samen met de professionals in het veld voor dat alle leerlingen die aan de scholen zijn toevertrouwd de juiste ondersteuning krijgen.
  • We leveren een maximale bijdrage zodat scholen optimaal in staat zijn aan al deze leerlingen goed onderwijs en goede zorg te bieden.
  • We zorgen ervoor dat alle medewerkers op de scholen de ondersteuning en professionalisering krijgen die ze willen of die nodig is en kunnen hierin een gedeelde financiële bijdrage leveren.
  • We besteden maximale tijd, inzet en middelen aan het vergroten van het vakmanschap van de eigen medewerkers en de medewerkers op de scholen.
  • We zoeken naar en bemiddelen in een structurele oplossing voor de wachtlijstproblematiek.

Vanuit ‘Onderwijs dat past’ is de heer Arno Martha verbonden aan ons kindcentrum.

Share Button