Passend onderwijs

Passend onderwijs 

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Volgens de Wet moeten zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan.Zo hebben kinderen de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving.
Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal basisonderwijs, maar wat is er veranderd?
Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Dat betekent dat zij elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden.

Dat gebeurt op de school waar het kind wordt aangemeld, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Dat gebeurt natuurlijk in nauw overleg met de ouders.
Scholen in de regio werken heel goed samen. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

Elke basisschool heeft een ‘ondersteuningsprofiel’, waarin de mogelijkheden staan beschreven.
Voor ons kindcentrum betekent dat in het kort, dat we er naar streven om het onderwijs zo te organiseren dat passend onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen te realiseren is. Als er voor kinderen extra ondersteuning nodig is, wordt die ondersteuning geïnitieerd door het ondersteuningsteam en georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze arrangementen voor leerlingen met specifieke behoeften kunnen gericht zijn op:

  • leer- en ontwikkelingsondersteuning
  • fysiek medische ondersteuning
  • sociaal-emotioneel en gedragsondersteuning
  • ondersteuning in de thuissituatie

Het volledige ondersteuningsprofiel is in te zien in het kindcentrum.

Share Button