‘Rots en Water’

Speciale programma’s en projecten zijn gericht op juist gedrag en veiligheid op allerlei gebied.  

Binnen de school wordt ´Rots en Water´ gegeven aan kleine groepjes kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Rots en Water is een training om de sociale vaardigheden van kinderen te vergroten, door middel van actieve spelvormen.  Een aantal lesthema´s zijn: grenzen aangeven, samenwerken, lichaamstaal en concentratie.


Daarnaast wordt door middel van de methode voor sociale emotionele vorming: ´Kinderen en hun sociale talenten’, binnen het gehele Kindcentrum thematisch aandacht geschonken aan: 

  • ervaringen delen’ 
  • aardig doen’ 
  • samen spelen en werken’ 
  • een taak uitvoeren’ 
  • jezelf presenteren’ 
  • een keuze maken’ 
  • opkomen voor jezelf’ 
  • omgaan met ruzie’ 
Share Button