“Rots en Water”

‘Rots en Water’

Speciale programma’s (‘Rots en Water’, ‘Kinderen en hun sociale talenten’) en projecten zijn gericht op juist gedrag en veiligheid op allerlei gebied. Het gehele kindcentrum schenkt, gepland binnen het jaarprogramma, thematisch aandacht aan:

  • ‘ervaringen delen’
  • ‘aardig doen’
  • ‘samen spelen en werken’
  • ‘een taak uitvoeren’
  • ‘jezelf presenteren’
  • ‘een keuze maken’
  • ‘opkomen voor jezelf’
  • ‘omgaan met ruzie’

 

Share Button