Sociaal wijkteam

Sociaal wijkteam

Het wijkteam bestaat uit professionals zoals gezinsspecialisten, seniorenadviseurs, sociaalpsychiatrisch- en jeugdverpleegkundigen. Zij werken nauw samen met andere professionals in de wijk, onder wie huisartsen, jongerenwerkers, leerkrachten, consulenten werk en inkomen en Wmo-consulenten van ROGplus.

Ook hebben zij contact met verenigingen, kerken, opvanglocaties, vrijwilligersorganisaties en tientallen andere maatschappelijke instellingen. Samen vormen zij een sterk ondersteuningsnetwerk.

Share Button