Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal 2-4

In onze peuterspeelzalen ‘De Gouden Koets’ en ‘De Groeibriljant’ zijn alle peuters vanaf 2 jaar uit de Westwijk van harte welkom. In de peuterspeelzaal speelt uw kind een aantal dagdelen per week met uitdagend speelgoed en met andere kinderen. Ouders zijn altijd welkom voor een kopje koffie en/of thee.

Er zijn peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning. Dit zijn:
• kinderen waarvan ouders minder dan twee jaar voortgezet onderwijs hebben genoten, of
• kinderen die thuis overwegend (meer dan 50%) in aanraking komen met een andere taal dan het Nederlands, of
• kinderen die door het consultatiebureau zijn geïndiceerd als ‘risicokind’.

Deze kinderen noemen wij ‘doelgroepkinderen’. Zij mogen de peuterspeelzaal meer bezoeken. Het is de bedoeling dat de ouders deel nemen aan de ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd door Stichting Aanzet. Het doel van de ouderbijeenkomsten is om te helpen bij het ondersteunen van het kind in zijn/haar ontwikkeling. Het contact met de pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzaal is daarbij erg belangrijk.

De pedagogisch medewerkers organiseren ontwikkelingsgerichte activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De kinderen worden gevolgd middels het systeem ‘BOSOS’. Zo kunnen de zij een dreigende ontwikkelingsachterstand bij een kind tijdig signaleren en hierop inspelen door gerichte activiteiten aan te bieden.

Peuters en kleuters spelen in Kindcentrum Prins Willem Alexander samen in de speelleerstraat. Zo verloopt de overgang naar de basisschool heel geleidelijk.

Voordat kinderen starten bij de peuterspeelzaal worden hun ouders uitgenodigd voor de bijeenkomst ‘Hoera, ik word 2!’. De bijeenkomsten zijn op 22 januari, 12 maart en 21 mei.

Voor al uw vragen over de plaatsing en de kosten voor de peuterspeelzaal, de hele dagopvang of buitenschoolse opvang of de tussenschoolse opvang kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling Planning & Plaatsing van Un1ek. Deze afdeling is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer 010 – 435 56 11 of per mail: plaatsing@un1ek.nl

U kunt natuurlijk ook een afspraak maken met onze clustermanager van de opvang Lolita Freire Gomez, via telefoonnummer 010 – 434 14 14 . U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in het kindcentrum.

Share Button