IKC Prins Willem Alexander

Bij Kindcentrum Prins Willem Alexander zijn alle kinderen van 0 tot 13 jaar welkom om te spelen, ontmoeten, leren en hun eigen talent te ontwikkelen. Lees meer

Hele dagopvang

Kindcentrum Prins Willem Alexander biedt hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. U kunt hele dagopvang afnemen van 07:00 tot 18:00 uur. Ook bieden wij flexibele dagopvang aan. Lees meer

Peuterspeelzaal

In de peuterspeelzalen ’De Groeibriljant’ en 'De Gouden Koets' van Kindcentrum Prins Willem Alexander zijn alle peuters vanaf 2 jaar uit de Westwijk van harte welkom. Lees meer

Onderwijs

Uitgangspunt van het onderwijs op Kindcentrum Prins Willem Alexander is: het stimuleren van de ontwikkeling van elk kind naar een optimale ontplooiing binnen een veilige omgeving, waarbij rust, regelmaat en structuur van groot belang zijn en waar zo nodig extra zorg geboden wordt. Lees meer

Buitenschoolse opvang

Kindcentrum Prins Willem Alexander biedt voor-, tussen- en naschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Tijdens de vakantie bieden wij speciale vakantieopvang aan.   Lees meer

Bibliotheek

Binnen Kindcentrum Prins Willem Alexander is aandacht voor taal en taalontwikkeling essentieel. In het Kindcentrum is een vestiging van de Bibliotheek Vlaardingen gehuisvest. De bibliotheek biedt materialen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar. Lees meer