Ouderportaal

Geschiedenis & filosofie

Geschiedenis & filosofie

In 2008 hebben Stichting Meervoud voor primair onderwijs en SKV (Stichting Kinderopvang Vlaardingen) de intentie uitgesproken om samen een brede school op te richten. Uitgangspunten waren dat basisonderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang onder één dak zouden komen en dat het samenwerkingsverband gericht zou zijn op kinderen van 0 tot 14 jaar en hun sociale omgeving. Een rijke taalomgeving vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen. De bibliotheek Vlaardingen werd benaderd. In februari 2009 gaf de gemeente Vlaardingen aan te willen investeren in een bibliotheek in het kindcentrum ten behoeve van de school en de wijk. De partners verkenden de samenwerkingsmogelijkheden. Gaandeweg besloten zij te kiezen voor een integrale werkwijze vanuit dezelfde visie en missie.

Architectenbureau Frencken en Scholl uit Maastricht ontwierp een prachtig gebouw waarin samenwerking en afstemming tussen de verschillende partners in het kindcentrum goed mogelijk is. Integraal Kindcentrum Prins Willem Alexander werd op 24 november 2011 officieel geopend door de toenmalige burgemeester Tjerk Bruinsma.