Ouderportaal

Visie en missie

Visie en missie

Missie

De partners in Integraal Kindcentrum Prins Willem Alexander verbinden onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning. De medewerkers creëren een veilige, taalrijke en stimulerende omgeving voor kinderen. Kinderen krijgen zo de kans om, met een breed scala aan media en binnen- en buitenschoolse activiteiten, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’


Visie

Het uitgangspunt van het kindcentrum is dat ouders en kinderen, professionals en de samenleving behoefte hebben aan:

  • waarden: identiteit; betrokkenheid; hoge verwachtingen; sociale competenties; kwaliteit en vertrouwen.
  • innovatie: nieuwe manieren om te leren; passend onderwijs; levensecht (betekenisvol) leren; een onderzoekende houding; creativiteit en mediawijsheid.
  • kennis- en cultuuroverdracht: educatieve samenhang; heldere structuren; doorgaande leerlijnen; hoge doelen; uitstekende zorgfaciliteiten; een uitdagende en stimulerende omgeving; een goed geoutilleerde, toegankelijke en neutrale bibliotheek.
  • communicatie: openheid; duidelijke communicatielijnen; helder taalgebruik; respectvol en actief burgerschap dienend.