Ouderportaal

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

BSO 4-13

Kindcentrum Prins Willem Alexander biedt voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
De buitenschoolse opvang bij kindcentrum Prins Willem Alexander is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar, voor en na schooltijd, op vrije dagen en in de schoolvakanties. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een gevarieerd en uitdagend aanbod aan activiteiten.
Voorop staat dat kinderen in hun vrije tijd samen kunnen spelen en ontspannen.

Voor- en naschoolse opvang

Kindcentrum Prins Willem Alexander biedt ook buitenschoolse opvang. Voor en na schooltijd spelen de kinderen in de BSO groepsruimtes op de begane grond of de eerste verdieping. De kinderen kunnen meedoen met naschoolse activiteiten, bijvoorbeeld in het technieklokaal of in de middenruimte. Zij kunnen natuurlijk ook lekker buitenspelen op het schoolplein.

De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend van 07.00 tot 18.30 uur.
In de schoolvakanties is er vakantieopvang en op overige sluitingsdagen van school is er BSO-plusopvang.
De buitenschoolse opvang in het Kindcentrum voldoet aan strenge kwaliteit- en veiligheidseisen en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Voor de buitenschoolse opvang is het LRK nummer: 819445010.

Volgsysteem

Het team werkt met het volgsysteem SCOL. Ieder jaar vullen de medewerkers de SCOL observatie in, waarin er gekeken wordt naar het welbevinden van het kind.
Pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben één keer per jaar gezamenlijk overleg over de SCOL observaties. Naar aanleiding van de observaties worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek kan plaats vinden met pedagogisch medewerker en leerkracht of met de pedagogisch medewerker.

Contactmomenten

Tijdens het brengen en halen vindt er tussen de pedagogisch medewerker en ouder een overdracht plaats. U kunt als ouder bijzonderheden doorgeven aan de pedagogisch medewerker. Tevens kan de pedagogisch medewerker bijzonderheden aan u doorgeven.

Tijdens de speciale groepsdagen ontvangt u informatie over de groep van uw kind en bent u in de gelegenheid de groep te bezoeken.

Voor de datums van de groepsdagen zie onze folder.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties organiseren de kindercentra van Un1ek sportieve, actieve, culturele en creatieve activiteiten en uitstapjes voor alle kinderen van 4 tot 13 jaar. U kunt vakantieopvang afnemen voor alle schoolvakanties (12 weken), voor 3, 6 of 9 weken per jaar of flexibel per schoolvakantie.
Indien u gebruik wilt maken van vakantieopvang, kunt u dit te regelen via de knop ouderportaal.
U kunt contact opnemen per e-mail via plaatsing@un1ek.nl of u belt op werkdagen tussen 09.00 uur en 13:00 uur 010 – 435 56 11 (keuze 1).

Programma
Tijdens de schoolvakanties organiseren de kindcentra binnen Un1ek sportieve, actieve, culturele en creatieve activiteiten en uitstapjes voor alle kinderen van 4 tot 13 jaar. Ons kindcentrum en dat van de Schakel en BSO Bavinck organiseren in de schoolvakanties een gezamenlijk vakantieprogramma binnen ons kindcentrum.

De vakantieprogramma’s van alle locaties zijn 3 weken voor iedere schoolvakantie inzichtelijk.

Het vakantieprogramma is te vinden onder de knop ‘downloads’ op deze website.