Ouderportaal

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

De pedagogisch medewerkers zorgen voor een gevarieerd en uitdagend aanbod aan activiteiten.
Voorop staat dat kinderen in hun vrije tijd samen kunnen spelen en ontspannen.

Kindcentrum Prins Willem Alexander biedt ook buitenschoolse opvangvoor kinderen van 4 tot 13 jaar. Er zijn drie groepen:
‘De Appeltjes van Oranje’ vooral voor kinderen uit de groepen 1 
‘De Groene Draeck’ vooral voor de kinderen uit de groepen 2, 3 en 4   
‘Oranje Boven’ vooral voor de kinderen vanaf groepen 5.  
Voor en na schooltijd spelen de kinderen in de BSO groepsruimtes. 
De kinderen kunnen meedoen met het activiteitenaanbod en zij kunnen natuurlijk ook lekker buitenspelen op het schoolplein. ‘Doenkids’ is een programma dat bij de BSO-groepen wordt gebruikt om het aanbod nog aantrekkelijker te maken. 
 
De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend van 07.00 tot 18.30 uur.* In de schoolvakanties is er vakantieopvang en op sluitingsdagen van school is er BSO-plus opvang.  
 
(LET OP: extra BSO vanwege vakantieopvang of andere sluitingsdagen (studiedagen in het onderwijs) moet apart worden aangevraagd. Ook zijn er extra kosten aan verbonden.)  

De buitenschoolse opvang in het Kindcentrum voldoet aan strenge kwaliteit- en veiligheidseisen en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Voor de buitenschoolse opvang is het LRK nummer: 819445010. Inschrijving en betaling voor de BSO verlopen via het servicebureau van Un1ek, telefoon 010 – 4 35 56 11.  
U kunt Kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. Op de website van Un1ek (www.Un1ek.nl )vindt u alle tarieven. 
 
* Informatie over verlengingsmogelijkheden bij de BSO kunt u inwinnen bij Shauna Jansen

Volgsysteem

Het team werkt met het volgsysteem SCOL. Ieder jaar vullen de medewerkers de SCOL observatie in, waarin er gekeken wordt naar het welbevinden van het kind.
Pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben één keer per jaar gezamenlijk overleg over de SCOL observaties. Naar aanleiding van de observaties worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek kan plaats vinden met pedagogisch medewerker en leerkracht of met de pedagogisch medewerker.

Contactmomenten

Tijdens het brengen en halen vindt er tussen de pedagogisch medewerker en ouder een overdracht plaats. U kunt als ouder bijzonderheden doorgeven aan de pedagogisch medewerker. Tevens kan de pedagogisch medewerker bijzonderheden aan u doorgeven.

Tijdens de speciale groepsdagen ontvangt u informatie over de groep van uw kind en bent u in de gelegenheid de groep te bezoeken.

Voor de datums van de groepsdagen zie onze folder.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties organiseren de kindercentra van Un1ek sportieve, actieve, culturele en creatieve activiteiten en uitstapjes voor alle kinderen van 4 tot 13 jaar. U kunt vakantieopvang afnemen voor alle schoolvakanties (12 weken), voor 3, 6 of 9 weken per jaar of flexibel per schoolvakantie.
Indien u gebruik wilt maken van vakantieopvang, kunt u dit te regelen via de knop ouderportaal.
U kunt contact opnemen per e-mail via info@un1ek.nl of u belt op werkdagen tussen 09.30 uur en 12.30 uur 010 – 435 56 11 (keuze 1).

Programma


Tijdens de schoolvakanties organiseren de kindcentra binnen Un1ek sportieve, actieve, culturele en creatieve activiteiten en uitstapjes voor alle kinderen van 4 tot 13 jaar. 

De vakantieprogramma’s van alle locaties zijn 3 weken voor iedere schoolvakantie inzichtelijk.

Het vakantieprogramma is te vinden onder de knop ‘nieuws’ op deze website.

Informatie van UN1EK

Is uw kind tussen de 4 en 13 jaar en zoekt u een leerzame en veilige plek voor buiten de schooltijden? Kies dan voor buitenschoolse opvang bij UN1EK! We bieden verschillende vormen van buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De aanpak en activiteiten bij de BSO zijn afgestemd op de profiel en visie van het IKC. Voor de sportieve kinderen hebben we ook een sport outdoor BSO in de Broekpolder in Vlaardingen.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Vakantieprogramma’s
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?