Ouderportaal

Ziek- en afmelden

Ziek- en afmelden

Voor onderwijs:

De afwezigheid van uw zoon of dochter meldt u vóór 8.30 uur via ons telefoonnummer: 010 – 434 14 14, (dus niet digitaal). Een keuzemenu wijst u de weg. De medewerkers van opvang en onderwijs worden zo tijdig geïnformeerd. Als uw kind niet kan meedoen aan de gymnastiekles, kunt u volstaan met een briefje. 

Indien een ziekte wat langer duurt of als er sprake is van opname in een ziekenhuis zal de 
school, in overleg met de ouders, voor lesmaterialen zorgen. Zo kunnen we een mogelijke 
achterstand beperken.


Voor de hele dagopvang, peuterspeelzaal, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang:

U kunt u niet telefonisch afmelden, u dient uw kind digitaal af te melden via de knop ouderportaal.


Als er iets aan de hand is, waarmee we binnen het kindcentrum rekening moeten houden, 
horen we dat graag. U kunt altijd even contact opnemen met de medewerker aan de balie.
Bijzonderheden t.a.v. de BSO kunnen ook worden doorgegeven via telefoonnummer 
010 – 4 34 14 14.

De betreffende medewerker ontvangt de afmelding. Wij nemen, indien nodig, telefonisch contact met u op.