Ouderportaal

Identiteit

Identiteit

Ons kindcentrum is een bijzonder kindcentrum: een kindcentrum met een christelijke identiteit. In de opvoeding van kinderen staat een rechtvaardige samenleving met respect en aandacht voor de ander ons mede voor ogen. Afspraken en regels moeten helder zijn. Waarden en normen zijn voor ons vanzelfsprekend en zijn geënt op de christelijke inspiratie en traditie.

De visie van het kindcentrum is vertaald in de kernthema’s identiteit, betrokkenheid, communicatie, hoge verwachtingen, heldere structuur en zorg.