Ouderportaal

Identiteit

Identiteit

In de opvoeding van kinderen staat een rechtvaardige samenleving met respect en aandacht voor de ander ons mede voor ogen. Afspraken en regels moeten helder zijn. Waarden en normen zijn voor ons vanzelfsprekend.
De visie is vertaald in de kernthema’s waarden, perspectief, innovatie, kennis- en cultuuroverdracht, communicatie en participatie.

Vele Vlaardingers één huis 

Binnen Kindcentrum Prins Willem Alexander houdt men zich aan het convenant van ‘Vele Vlaardingers één huis’.  
 
Dat betekent dat we
- openstaan voor andere culturen in onze samenleving 
- zullen werken aan contacten tussen mensen van verschillende culturen en godsdiensten 
- vooroordelen t.o.v. medemensen zullen bestrijden door degenen die deze vooroordelen    uiten daarop aan te spreken 
Zo willen we meewerken aan een positief, veilig en vreedzaam en open leefklimaat voor alle inwoners van Vlaardingen.