Ouderportaal

Peuteropvang

Peuteropvang

Peuteropvang 2-4

In onze peuterspeelzalen ‘De Gouden Koets’ en ‘De Groeibriljant’ zijn alle peuters vanaf 2 jaar uit de Westwijk van harte welkom. In de peuterspeelzaal speelt een kind een aantal dagdelen per week met uitdagend speelgoed en met andere kinderen. Ouders zijn altijd welkom voor een kopje koffie en/of thee.

Er zijn peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning. Dit zijn:

  • kinderen waarvan ouders minder dan twee jaar voortgezet onderwijs hebben genoten
  • kinderen die thuis overwegend (meer dan 50%) in aanraking komen met een andere taal dan het Nederlands
  • kinderen die door het consultatiebureau zijn geïndiceerd als ‘risicokind’.

Deze kinderen noemen wij ‘doelgroepkinderen’. Zij mogen de peuterspeelzaal meer bezoeken. Het is de bedoeling dat de ouders deelnemen aan de ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd door Stichting Aanzet. Het doel van de ouderbijeenkomsten is om te helpen bij het ondersteunen van het kind in zijn/haar ontwikkeling. Het contact met de pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzaal is daarbij erg belangrijk.

De pedagogisch medewerkers organiseren ontwikkelingsgerichte activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De kinderen worden gevolgd middels het systeem ‘BOSOS’. Zo kunnen de zij een dreigende ontwikkelingsachterstand bij een kind tijdig signaleren en hierop inspelen door gerichte activiteiten aan te bieden.

Voordat kinderen starten bij de peuterspeelzaal worden hun ouders uitgenodigd voor de bijeenkomst ‘Hoera, ik word 2!’.
De bijeenkomsten zijn op 6 september – 4 oktober – 13 december – 17 januari – 14 februari – 13 maart – 17 april – 5 juni (steeds om 9.00 uur).

Voor al uw vragen over de plaatsing en de kosten voor de peuterspeelzaal, de hele dagopvang of buitenschoolse opvang of de tussenschoolse opvang kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling Planning & Plaatsing van Un1ek. Deze afdeling is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer 010 – 435 56 11 of per mail: info@un1ek.nl

U kunt natuurlijk ook een afspraak maken met onze teamleider opvang Shauna Jansen, via telefoonnummer 010 – 434 14 14 . U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in het kindcentrum.


Volgsysteem BOSOS 

De ontwikkeling van de kinderen van 2 tot 4 jaar wordt in de groep gevolgd door de pedagogisch medewerkers aan de hand van het kindvolgsysteem ‘BOSOS’.
Zo kunnen de pedagogisch medewerkers een dreigende ontwikkelingsachterstand bij een kind tijdig signaleren en hierop inspelen door gerichte activiteiten aan te bieden.


Contactmomenten

Tijdens de speciale groepsdagen ontvangt u informatie over de groep van uw kind en bent u in de gelegenheid de groep te bezoeken.

Voor de datums van de groepsdagen zie onze folder.

Naar aanleiding van ‘BOSOS’ worden er regelmatig ‘kindgesprekken’ gepland. Ook bij het brengen en halen van de kinderen vindt er informatieoverdracht plaats.

Openingstijden

De openingstijden van De Groeibriljant en De Gouden Koets zijn als volgt:

  • maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 08.15 tot 12.00 uur
  • maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.15 tot 15.45 uur
  • woensdagmiddag van 12.30 tot 16.00 uur

Informatie van UN1EK

Spelen is leren! Als uw kind bij UN1EK op de peuteropvang zit, geniet het van het beste van twee werelden: leren en plezier maken. Dat komt omdat wij op onze locaties werken met een erkend programma Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Onze pedagogisch medewerkers volgen en begeleiden uw peuter in zijn of haar ontwikkelingen en organiseren activiteiten die passen bij verschillende thema’s. Er is een herkenbaar dagritme, maar geen dag is hetzelfde.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VVE Indicatie
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?