Ouderportaal

VVE-indicatie

VVE-indicatie

Voor- en vroegschoolse educatie

Bij de peuterspeelzaal en de hele dagopvang doen kinderen mee met ontwikkelingsgerichte activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De pedagogisch medewerkers organiseren activiteiten die, spelenderwijs en structureel, zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en competenties van kinderen zoals de:

  • spraak- en taalontwikkeling
  • cognitieve ontwikkeling
  • sociale en emotionele ontwikkeling
  • motorische ontwikkeling

Uk en Puk

De pedagogisch medewerkers werken vanuit het VVE programma ‘Uk en Puk’.
In iedere periode staat een ander thema centraal. Bij ieder thema horen gesprekjes, spelletjes, boekjes, liedjes, etc. Zo leren kinderen spelenderwijs nieuwe woorden. Ook is er aandacht voor voorbereidend rekenen, lezen en schrijven.
Uiteraard spelen de kinderen ook buiten of maken een uitstapje. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken in. Zij betrekken ook ouders bij het thema en de activiteiten.

Indicatie

Het CJG (consultatiebureau) kan een indicatie afgeven om duidelijk te maken dat er extra taalstimulering nodig is.