Ouderportaal

Doelstellingen

Doelstellingen

Op 24 november 2011 werd integraal Kindcentrum Prins Willem Alexander officieel geopend. In het prachtige gebouw werken de basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en bibliotheek integraal samen. Ruim 600 kinderen van 0 tot 14 jaar bezoeken dagelijks het kindcentrum (de hele dagopvang, de peuterspeelzaal, de basisschool, de bibliotheek en de buitenschoolse opvang).

Het managementteam, alle leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere medewerkers in het kindcentrum functioneren als één team en zorgen voor een integrale afstemming. Zo creëren zij voor ieder kind de best mogelijke ontwikkelingskansen. Dit begint bij de voor- en vroegschoolse educatie in de hele dagopvang en de peuterspeelzaal. Taal is de basis voor de ontwikkeling van kinderen. In het kindcentrum is dan ook veel aandacht voor taalontwikkeling. Tijdens en na schooltijd kunnen kinderen, van het kindcentrum en uit de buurt, meedoen aan allerlei taal- of thema activiteiten. Zo kunnen zij hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Ook ouders worden actief bij het kindcentrum betrokken.

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’