Ouderportaal

Inschrijven en rondleiding

Inschrijven en rondleiding

Rondleiding

Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool of kinderopvang? U bent van harte welkom voor een rondleiding!

Inschrijven onderwijs

U kunt uw kind inschrijven voor de basisschool na afloop van een rondleiding.

De medewerkers van de afdeling klantenservice van UN1EK geven u graag meer informatie over de plaatsingsmogelijkheden en kosten. U kunt hen elke werkdag bereiken van 09.00 – 13.00 uur via telefoonnummer 010 – 435 56 11.

Onderwijs

Ouders, die instemmen met de uitgangspunten van het kindcentrum kunnen hun kind aanmelden. Die aanmelding vindt plaats na een kennismakingsgesprek en een rondleiding door het kindcentrum. Inschrijving (plaatsing) is mogelijk indien er voldoende ruimte is in de betreffende groep. Kinderen die vier jaar oud zijn, mogen worden toegelaten op de basisschool. Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen maximaal vijf dagen komen om te wennen, Voor de kinderen die één van onze peuterspeelzalen bezoeken, regelen wij het kennismaken tijdens de peuterspeelzaaluren. We gaan er vanuit dat kinderen zindelijk zijn. Niet alleen vierjarigen zijn nieuwe leerlingen. Ook oudere kinderen kunnen worden aangemeld bij ons kindcentrum, bijvoorbeeld na een verhuizing. Informatie vanuit de vorige school moet zorgen voor een juiste aansluiting.

Kinderen vanaf zes jaar, rechtstreeks afkomstig uit het buitenland, schrijven wij in principe niet in. Volgens een afspraak binnen de gemeente Vlaardingen worden zij verwezen naar het “neveninstroomproject De Globe”. Daar worden speciale taallessen gevolgd.
Als de kinderen na verloop van tijd voldoen aan de plaatsingscriteria t.a.v. de Nederlandse taal, worden zij geplaatst op een reguliere basisschool.

Kinderen met een beperking zijn in principe welkom binnen ons kindcentrum. Dit geldt dus ook voor kinderen met een indicatie betreffende toelaatbaarheid voor een REC (Regionaal Expertise Centrum). Echter het kindcentrum heeft ook beperkingen.
Een zorgvuldige afweging is dus noodzakelijk.

Informatie van UN1EK

Voor de opvang schrijft u zich online in via het ouderportaal van Kindplanner. Het ouderportaal biedt u één centrale plek voor het regelen van de opvang van uw kind. Hier kunt u o.a. uw kind inschrijven, inzien op welke dagen uw kind wordt verwacht op de opvang en afwezig melden. Ook kunt u gebruik maken van de Ouderapp.

Als u nog geen klant bent bij UN1EK Opvang kunt u zich inschrijven voor het ouderportaal via het registratieformulier. Wanneer u al een account hebt voor uw kind en ook opvang wilt aanvragen voor een broertje of zusje, kunt u dit doen via het bestaande account op het ouderportaal. 

Meer informatie

Uitleg over het ouderportaal
Veelgestelde vragen
Direct naar het ouderportaal

Aanvraagformulier rondleiding

Gegevens ouders

Gegevens kind


Ik wil een rondleiding aanvragen voor