Ouderportaal

Rondleiding en aanmelden

Rondleiding en aanmelden

Rondleiding

Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool of kinderopvang? U bent van harte welkom voor een rondleiding!

Inschrijven Onderwijs

U kunt uw kind inschrijven voor de basisschool na afloop van een rondleiding.

Onderwijs

Ouders, die instemmen met de uitgangspunten (de inhoud van De Schoolgids) van het kindcentrum kunnen hun kind aanmelden. Die aanmelding vindt plaats na een kennismakingsgesprek en een rondleiding door het kindcentrum. Inschrijving (plaatsing) is mogelijk indien er voldoende ruimte is in de betreffende groep. Kinderen die vier jaar oud zijn, mogen worden toegelaten op de basisschool.
Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen maximaal vijf dagen komen om te wennen. Voor de kinderen die één van onze peuterspeelzalen of de peuterafdeling van de hele-dag-opvang bezoeken, regelen wij het kennismaken tijdens de uren dat de peuters aanwezig zijn. Kinderen die starten in groep 1 dienen zindelijk te zijn!
Niet alleen vierjarigen zijn nieuwe leerlingen. Ook oudere kinderen kunnen worden aangemeld bij ons kindcentrum, bijvoorbeeld na een verhuizing. Informatie vanuit de vorige school moet zorgen voor een juiste aansluiting. Daarvoor dient een onderwijskundig rapport te worden overhandigd.

Vierjarige kinderen zijn niet leerplichtig.
Vakanties en vrij nemen zijn nog toegestaan (wel graag melden aan de leerkracht). Er kunnen omstandigheden voorkomen dat de vierjarige niet naar school kan komen, of slechts enkele dagdelen in de week. Redenen kunnen zijn: ruimtegebrek of gebrek aan medewerkers.

Vanzelfsprekend hopen we deze situaties te kunnen voorkomen.

Kinderen vanaf vier jaar, rechtstreeks afkomstig uit het buitenland, schrijven wij in principe niet in. Volgens een afspraak binnen de gemeente Vlaardingen worden zij verwezen naar het “Neveninstroomproject De Globe”. Daar worden speciale taallessen gevolgd.
Als de kinderen na verloop van tijd voldoen aan de plaatsingscriteria t.a.v. de Nederlandse taal, worden zij geplaatst op een reguliere basisschool.

Kinderen met een beperking zijn in principe welkom binnen ons kindcentrum. Dit geldt dus ook voor kinderen met een indicatie betreffende toelaatbaarheid voor een REC (Regionaal Expertise Centrum). Echter het kindcentrum heeft ook beperkingen.
Een zorgvuldige afweging is dus noodzakelijk.

Van de HEDO en de Peuterspeelzaal naar groep 1 

Als kinderen vier jaar worden kunnen zij naar groep 1 van het basisschooldeel van ons kindcentrum. Voor de basisschool moeten de kinderen opnieuw worden ingeschreven! 
U maakt daarvoor tijdig (rond de derde verjaardag van het kind) een afspraak. Daarna wordt u uitgenodigd voor de bijeenkomst ‘Hoera! Ik word 4’.  
Het is ook belangrijk om te weten dat ook BSO dan apart moet worden geregeld!  
U moet daarvoor naar de website van Un1ek: www.un1ek.nl 

Inschrijven Kinderopvang

Na afloop van de rondleiding kunt u uw kind via onderstaande link inschrijven voor de hele dagopvang, peuterspeelzaal en/of buitenschoolse opvang:

https://un1ek.kindplanner.nl/#/registration/new

Informatie van UN1EK

Voor de opvang schrijft u zich online in via het ouderportaal van Kindplanner. Het ouderportaal biedt u één centrale plek voor het regelen van de opvang van uw kind. Hier kunt u o.a. uw kind inschrijven, inzien op welke dagen uw kind wordt verwacht op de opvang en afwezig melden. Ook kunt u gebruik maken van de Ouderapp.

Als u nog geen klant bent bij UN1EK Opvang kunt u zich inschrijven voor het ouderportaal via het registratieformulier. Wanneer u al een account hebt voor uw kind en ook opvang wilt aanvragen voor een broertje of zusje, kunt u dit doen via het bestaande account op het ouderportaal. 

Meer informatie

Uitleg over het ouderportaal
Veelgestelde vragen
Direct naar het ouderportaal

Aanvraagformulier rondleiding

Gegevens ouders

Gegevens kind


Ik wil een rondleiding aanvragen voor