Ouderportaal

Hele dag opvang

Hele dag opvang

In Kindcentrum Prins Willem Alexander wordt hele dagopvang aangeboden.

Er zijn vier groepen (‘De Parel’ en ‘De Robijn’ (0-2 jarigen) en 
‘De Saffier’ en ‘De Diamant’ (2-4 jarigen) voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De groepsruimtes zijn modern en veilig ingericht. De kinderen kunnen buitenspelen op een omheinde,  schaduwrijke speelplaats. De hele dagopvang voldoet aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
De hele dagopvang is 52 weken per jaar geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur.*

* Informatie over verlengingsmogelijkheden bij de opvang kunt u inwinnen bij Shauna Jansen. Het is mogelijk dat hele dagopvang kan worden afgenomen voor 40 weken, dus zonder de schoolvakanties.

Het centraal pedagogisch beleid is uitgewerkt in een pedagogisch werkplan, dat u altijd kunt inzien.

In de speelleerstraten kunnen kinderen gezamenlijk activiteiten ondernemen.
Zo kan het zijn dat de peuters van de hele dagopvang en/of peuterspeelzaal samen met de kleuters van de basisschool bezig zijn met het gezamenlijk thema in de speelleerstraat. In de speelleerstraat van de hele dagopvang worden vaak de ‘knutselactiviteiten’ gedaan, zoals verven, kleien en spelen met water en zand.

De pedagogisch medewerkers organiseren ontwikkelingsgerichte activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Zij volgen de ontwikkeling van de kinderen in de groep aan de hand van de kindvolgsysteem ‘BOSOS’.
Zo kunnen de pedagogisch medewerkers een dreigende ontwikkelingsachterstand bij een kind tijdig signaleren en hierop inspelen door gerichte activiteiten aan te bieden.

U kunt uw kind inschrijven vanaf het moment dat u weet dat u zwanger bent. Inschrijving en betaling verlopen via het servicebureau van Un1ek.
U kunt Kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst.
Op de website van Un1ek vindt u het inschrijfformulier en de tarievenlijst.

Voor al uw vragen over de plaatsing en de kosten voor de peuteropvang, de hele dagopvang, buitenschoolse opvang of de tussenschoolse opvang kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling Planning & Plaatsing van Un1ek. Deze afdeling is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer 010 – 435 56 11 of per mail: info@Un1ek.nl.

U kunt natuurlijk ook een afspraak maken met onze teamleider van de opvang Shauna Jansen via telefoonnummer 010 – 434 14 14 .
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in het Kindcentrum.


Volgsysteem BOSOS

De ontwikkeling van de kinderen vanaf 0 jaar wordt in de groep gevolgd door de pedagogisch medewerkers aan de hand van het kindvolgsysteem ‘BOSOS’.
Zo kunnen de pedagogisch medewerkers een dreigende ontwikkelingsachterstand bij een kind tijdig signaleren en hierop inspelen door gerichte activiteiten aan te bieden.

Contactmomenten

Tijdens de speciale groepsdagen ontvangt u informatie over de groep van uw kind en bent u in de gelegenheid de groep te bezoeken.

Voor de datums van de groepsdagen zie onze folder.

Naar aanleiding van ‘BOSOS’ worden er regelmatig ‘kindgesprekken’ gepland. Ook bij het brengen en halen van de kinderen vindt er informatieoverdracht plaats.

Openingstijden

De hele dagopvang in Kindcentrum Prins Willem Alexander is 52 weken per jaar geopend van 07.00 tot 18.00 uur.

Nadere informatie over verlenging van de opvangtijden kunt u inwinnen bij teamleider opvang Shauna Jansen.

Informatie van UN1EK

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar bieden we verschillende opvangpakketten aan voor ontwikkelingsgerichte hele dagopvang. U kunt hierbij kiezen voor opvang voor 52 of 40 weken per jaar, maar u kunt ook kiezen voor andere vormen van opvang. Als u wat langere werkdagen draait of latere lestijden hebt, kunt u er ook voor kiezen om uw kleintje op te geven voor verlengde dagopvang. In de hele dagopvang wordt er gewerkt met een VVE programma en onze medewerkers hebben de cursus babyontwikkeling gevolgd. Wilt u advies of heeft u een vraag? Onze Klantenservice helpt u graag. U kunt op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 13:00 uur contact opnemen met 010-4355611 (keuze 1) of een email sturen naar plaatsing@un1ek.nl.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?